AVIS LEGAL

 

AVIS LEGAL i CONDICIONS D´US 

 

Si has arribat a aquesta secció de la meva web és perquè definitivament estàs interessat en saber més sobre la relació que podem tenir en aquest espai. És a dir, conèixer les dades de la meva activitat, la finalitat del lloc web, quina informació del lloc web faig servir  i que faig amb les teves dades, quins són els drets i obligacions que tenim i t’expliquem quins són els meus procediments per protegir les teves dades personals i el meu compromís amb la confidencialitat.

 

DADES DEL RESPONSABLE

 

  • Identitat del responsable: Maria Isabel Iglesias Fonseca
  • Nom comercial: Girona Reiki
  • NIF/CIF:
  • Adreça:
  • Correu electrònic: info@gironareiki.es

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixin les relacions entre els usuaris i jo com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

(Maria Isabel Iglesias Fonseca) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus Usuaris.

Aquest lloc web, per tant, compleix estrictament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament per a l’elaboració de la LOPD. Així mateix, compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic ( LSSICE o LSSI).

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, membres del lloc web de barcelonareiki.es incloent-hi els continguts i serveis posats a la seva disposició. Qualsevol persona que accedeixi al lloc web, https://gironareiki.es (“usuari”) acorda estar obligat per les condicions generals vigents en cada moment del portal https://gironareiki.es

L’accés a la web és gratuït. Certs serveis són exclusius per a determinats usuaris i el seu accés està restringit.

L’usuari només podrà accedir als serveis i continguts a través dels mitjans o procediments que hagin estat posats a la seva disposició en el lloc web o que s’utilitzin regularment a Internet per a tal fi, sempre que no impliquin una violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial o implicar qualsevol tipus de dany al lloc web i/o la seva informació o serveis oferts.

 

DADES personals que recollo, com ho faig

 

Tens tota la informació en la política de privacitat.

 

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquest lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb gironareiki.es.    D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el titular pugui sofrir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest avís legal o de la llei en relació amb l’ús de la web.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts i serveis de forma diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es compromet, a manera d’exemple i no exhaustiva, a abstenir-se de:

(a) utilitzar els continguts i serveis d’una manera i amb finalitats contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;

(b) transmetre o difondre informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol criminal, obscè, ofensiu o inductiu, denigrar, difamatoris, violents o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;

(c) reproduir, copiar o distribuir els continguts, així com permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar-los o modificar-les, tret que ho autoritzi el titular de la drets o legalment permesos;

(d) atemptin contra els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents al titular o a terceres persones;

(e) utilitzar els serveis i continguts de forma que puguin causar danys o sobrecàrrega en el funcionament del lloc web,

(f) fer transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·lícites o fraudulentes de qualsevol tipus; I

(g) utilitzar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per a qualsevol tipus de finalitat publicitària i, en particular, d’enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com a comercialitzar o revelar de qualsevol manera aquesta informació sense l’autorització del titular i/o del titular.

En la utilització del lloc web, https://gironareiki.es l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de barcelonareiki.es o de tercers o que pogués danyar, Deshabilitar o sobrecarregar el portal https://gironareiki.es o que impediria, de qualsevol manera, l’ús normal del lloc web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, https://gironareiki.es no pot garantir l’absència de malware o altres elements que poden produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en elles encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat adequades per evitar la presència de Aquests elements nocius.

 

PUBLICITAT PATROCINADA, AFILIATS I PUBLICITAT

 

Aquest lloc web ofereix als usuaris contingut patrocinat, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços proporcionats hi ha la possibilitat d’informar i referenciar productes i/o serveis i/o infoproductes. En aquests últims casos, aquesta sol·licitud serà reenviada a tercers, com ara:

La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis incrustats, són proporcionats pels mateixos anunciants, per la qual cosa María Isabel Iglesias no es responsabilitza de les inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix de qualsevol manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o de la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran al portal fins que siguin eliminats o suspesos per l’anunciant o Reiki Barcelona), que lògicament no seran responsables dels anuncis que queden no registrats a les seves bases de dades, els anuncis continuaran indexats en motors de cerca aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o no contractual que l’usuari formalitza amb els anunciants, afiliats o tercers contactats a través d’aquest portal s’entén realitzat únicament i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercer. L’usuari coneix i accepta que https://gironareiki.es  només actua com a canal o mitjà publicitari i que per tant no té cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats per la seva les negociacions, les converses i/o les relacions contractuals o no contractuals amb els anunciants o tercers o persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

 

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

També posar a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis proporcionada per la Comissió Europea i disponible en el següent enllaç: http://EC.Europa.eu/Consumers/ODR/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

D’acord amb el que preveu el paràgraf segon dels articles 8 i 32,1 de la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de disposició, tot o part de la Llei de propietat intel·lectual els continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de barcelonareiki.es. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de barcelonareiki.es.

L’usuari coneix i accepta que tot el lloc web, que conté sense limitació el text, el programari, el contingut (incloent-hi l’estructura, la selecció, la classificació i la presentació del mateix), podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, és protegits per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals als quals Espanya sigui part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer consideri que hi ha hagut una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció de determinats continguts al lloc web, haurà de notificar-ho a barcelonareiki.es indicant:

  • Dades personals de l’interessat que té els drets presumptament infringiversats, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació sigui presentada per un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual indicats i la declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de la informació que preveu la notificació.

 

ÚS DE CONTRASENYES

L’accés als serveis prestats a través del lloc web pot realitzar-se amb o sense registre previ dels usuaris en el compte de la pàgina web (d’ara endavant, el “compte”).

Per a la inscripció com a titular es sol·licitarà l’elecció d’una contrasenya que permeti l’accés al compte. Pel que fa a la sol·licitud de dades personals per part del titular, s’estableixen les disposicions d’aquest avís legal.

Les claus assignades seran personals i intransferibles, no podent ser transferibles, fins i tot temporals, a terceres persones. En aquest sentit, els usuaris es comprometen a fer un ús diligent i a mantenir el secret de la contrasenya assignada.

En el cas que els usuaris coneguin o sospitin de la pèrdua, robatori o ús de la seva contrasenya per part de tercers, hauran de realitzar aquesta circumstància coneguda al titular com més aviat millor.

Cada usuari respondrà dels costos i perjudicis causats per la utilització dels serveis per part de qualsevol tercer que utilitzi la seva contrasenya a aquest efecte gràcies a l’ús no diligent o a la pèrdua dels mateixos per part de l’usuari.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El titular es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts subministrada a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , per fallada d’energia o qualsevol altra causa raonada.

En conseqüència, el titular no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat o la continuïtat del lloc web o dels continguts, de manera que l’ús dels mateixos per part dels usuaris es realitza sota el seu propi risc, sense que, en cap moment, pugui exigir-se  responsabilitats de la discontinuïtat o la no disponibilitat dels seus serveis.

el titular no serà responsable en cas d’interrupcions de servei, retards, errors, mal funcionament dels mateixos i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes alienes al seu titular, i/o a causa d’un acte deliberat o Els usuaris i/o tenen com a origen causes de força major. Sense perjudici de l’article 1105 del codi civil, tots els fets que es produeixin fora del control del titular, com per exemple de força major, s’entendran com a inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes d’aquestes condicions generals, tots els esdeveniments que es produïssin fora del control del titular, com ara tals com: fracàs de terceres persones, operadors o empreses de serveis, actes de govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions dels organismes públics, altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, desmais, vaga, alteracions de aplicació de la llei, l’atac de hackers, galetes o altres tercers sobre la seguretat o integritat del sistema informàtic o qualsevol altre que sorgeixi d’un fet causat per un avanç previsible de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, el titular no respondrà dels danys directes o indirectes, danys conseqüents i/o pèrdua de beneficis.

El titular exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a:

  1. (i) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, disseminats, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o accessibles a través del lloc web, ni tampoc dels continguts aportats o oferts per terceres persones o entitats. El titular quedarà exempt de responsabilitat per la seva no-actualització o rectificació, així com pels continguts i la informació abocada a la mateixa;
  2. (II) la presència de virus o la presència d’altres elements nocius en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en el mateix.

El titular no es responsabilitza de l’ús que els usuaris facin dels continguts del lloc web, ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material contingut en el lloc web, que pugui constituir una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, de la drets de propietat intel·lectual o industrial o qualssevol altres drets de tercers. Així mateix, no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir per l’ús de versions del navegador no actualitzades, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se del mal funcionament del navegador, bé pel fet que la configuració incorrecta, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena al propietari.

ENLLAÇOS DE TERCERS (LINKS)

El servei d’accés web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot eines de cerca que permetin als usuaris accedir a llocs web d’Internet (“llocs enllaçats”). En aquests casos, el titular actua com a prestador del servei d’acord amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (“LSSI”) i només serà responsable dels continguts i serveis Llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la mala acció o que els béns o drets de tercers puguin resultar ferits i no s’ha desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En el cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb contingut il·legal o inadequat, podrà comunicar-ho al titular a l’adreça de contacte indicada en el primer apartat d’aquest avís legal, indicant:

(a) del comunicador: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

(b) una descripció dels fets que revelen el caràcter il·legal o inadequat del lloc enllaçat; I

(c) declaració expressa que la informació continguda en la comunicació és exacta. En cap cas aquesta comunicació implica l’obligació de retirar l’enllaç corresponent, ni implica, d’acord amb el que estableix la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicador.

En cap cas, l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del titular amb les manifestacions, continguts o serveis prestats.

El titular no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i per tant no és responsable dels danys causats per la il·licitud, qualitat, outdatedness, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats o per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al titular, llevat del que preveu l’article 17 de la LSSI.

Si els usuaris optin per visitar i/o utilitzar els llocs enllaçats, ho faran sota el seu propi risc, i hauran de prendre les mesures de protecció adequades contra virus o altres elements nocius.

ENLLAÇOS AL LLOC WEB (ENLLAÇOS D’ENTRADA)

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a la pàgina web ha de complir amb les següents condicions:

(a) l’enllaç només enllaçarà a la pàgina d’inici o a la pàgina principal del lloc web, però no podrà reproduir-la de cap manera (enllaços en línia, enllaços profunds, entorn del navegador o vora, còpia de textos, gràfics, etc.););

(b) en tot cas queda prohibit establir marcs o marcs de qualsevol tipus que embolquin la web o permetin visualitzar els continguts a través d’adreces d’Internet diferents dels de la web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin juntament amb contingut no web de tal manera que: (i) produeix, o pot causar, error, confusió o engany en els usuaris sobre el veritable origen del servei o contingut; (II) constitueix un acte de comparació o imitació injusta; (III) servir per aprofitar la reputació de la marca i el prestigi del propietari; o (IV) de qualsevol altra manera prohibit per la llei aplicable;

(c) no es faran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el propietari, els empleats, els clients, els usuaris o la qualitat dels serveis que proporcioni, des de la pàgina web que introdueix l’enllaç;

(d) en cap cas serà expressat o implícit en el lloc web on es troba l’enllaç que el titular ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que, d’altra banda, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent;

(e) es prohibeix l’ús de qualsevol marca de paraula, gràfic o mixt o qualsevol altre signe distintiu del titular dins del lloc web del remitent, excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats pel seu titular i sempre que sigui permès , en aquests casos, un enllaç directe a la web en la forma establerta en aquesta clàusula;

(f) el lloc web que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment la llei i no podrà, en cap cas, disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:

(i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc);

(II) indueixi o pugui induir en l’usuari la falsa concepció que el propietari subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza les idees, manifestacions o expressions, lícit o il·lícita, del remitent;

(III) siguin inapropiats o no pertinents per a l’activitat del propietari en vista del lloc, contingut i temàtica del lloc web del remitent.

(g) l’establiment de l’enllaç no implicarà en cap cas l’existència de relacions entre el titular i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del titular dels seus continguts o serveis oferts allí. a disposició del públic.

El titular podrà sol·licitar, en qualsevol moment i sense proporcionar els motius d’aquesta sol·licitud, que qualsevol enllaç al lloc web sigui eliminat, després de la qual cosa el responsable del lloc web s’ha de procedir immediatament a la seva supressió.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, incloent a través d’exemple, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços, dominis, marques i altres continguts, incloent-hi l’audiovisual o el so, així com els seus el disseny gràfic i els codis font són propietat exclusiva del titular, o de terceres persones els drets dels quals, si escau, són reconeguts pel seu titular, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

Qualsevol ús de qualsevol dels elements sotmesos a propietat industrial i intel·lectual per a qualsevol finalitat, en particular amb finalitat comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, excepte autorització expressa per escrit del titular o del titular del mateix.

 

General

Qualsevol clàusula o disposició d’aquest avís legal que sigui o esdevé il·legal, invàlida o inexigible serà exclòs de la mateixa i serà considerada inexigible en termes d’aquesta il·legalitat, invalidesa o ineficàcia, i serà substituïda per una altra que s’assembla a la més possible a l’anterior, però no afectarà o prejudici la resta de disposicions, que seran anul • lades per qualsevol clàusula o disposició il·legal, invàlida o inexigible i romandrà en vigor i efecte.

El titular exclou qualsevol tipus de garantia, i per tant està lliure de tota responsabilitat derivada dels punts expressats anteriorment, així com d’altres aspectes que no puguin ser coberts pel present avís legal.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Llevat que el que preveu la llei aplicable, per a qualsevol controvèrsia que es discuteix o sobre el lloc web, aplicarà la legislació espanyola, amb renúncia expressa a les parts a la jurisdicció que els pogués correspondre i sotmetent la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del lloc web als jutjats i tribunals de Ripollet, Barcelona (Espanya).

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

This site is protected by wp-copyrightpro.com